ZRK brief over Californië BV

Californië BV is opgericht om het gehucht Californië bij Horst om te vormen tot een tuinbouwgebied. De provincie is deelnemer via het LIOF en het Ontwikkelbedrijf Campus Greenport Venlo BV.

Sinds 2022 zijn er berichten over grondtransacties van Californië BV die veel vragen oproepen over integriteit. In het verlengde van de begin 2023 door de rekenkamer uitgebracht meta-evaluatie over dit onderwerp, geeft de rekenkamer in de brief een aantal overwegingen mee aan het college van GS.