Buitenkraan met hek op de achterzijde

Elke druppel telt! Helpt u mee?

Deze oproep was te lezen in het Brabants Dagblad van 4 juli jl. in een opiniestuk van de Brabants Grondwaterpartners (klik op deze link voor het bericht).
De oproep maakt duidelijk dat onze drinkwatervoorziening, die moet zorgen voor voldoende schoon water voor menselijke consumptie, onder druk staat. Dat blijkt ook uit recente onderzoeksrapporten en discussies die landelijk worden gevoerd: het waterbeleid moet op de schop om lange termijn doelen te kunnen halen, met gevolgen voor burgers, landbouw, natuur, industrie, woningbouw. Dit vraagt om keuzes met tegengestelde belangen. De Zuidelijke Rekenkamer gaat de situatie rond drinkwater onderzoeken voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het onderzoek zal zich richten op de verschillende rollen en instrumenten die de provincies hebben en hoe zijn daar – in afstemming met partners – mee omgaan om hun provinciale doelen te bereiken. Na deze zomer start de rekenkamer het onderzoek, de zomerperiode wordt gebruikt om het onderwerp te verkennen en de startnotitie voor te bereiden.