Onderzoek Kaders tellen Limburg afgerond

De Zuidelijke Rekenkamer heeft haar onderzoek via een verkenning uitgevoerd.

Print
Bestuurlijke behandeling

Via een verkenning heeft de Zuidelijke Rekenkamer het zoeklicht gezet op twee zaken, namelijk kaderstellende momenten en de gevolgen voor Provinciale Staten van veranderende provinciale rollen.

Met deze verkenning hebben we aandachtspunten en handvatten geboden aan enerzijds Provinciale Staten voor het waarborgen van hun kaderstellende rol bij de behandeling en vaststelling van documenten, en anderzijds aan Gedeputeerde Staten bij het opstellen van deze documenten.

Meer informatie vindt u in de te downloaden documenten.

Downloads

Handreiking
Downloaden
Achtergronddocument
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article

Gerelateerd