Startnotitie Kaders tellen Limburg

2019: De Zuidelijke Rekenkamer is haar onderzoek naar kaders tellen in Limburg gestart.

Print
Bestuurlijke behandeling

In de afgelopen jaren heeft de Zuidelijke Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten op verschillende momenten onderzoek gedaan naar de jaarstukken en/of de begroting van de provincie Limburg. Provinciale Staten hebben in de besluitvorming naar aanleiding van deze onderzoeken bij herhaling bij Gedeputeerde Staten op verbeteringen van de kwaliteit van deze planning- en controldocumenten aangedrongen.

Met deze verkenning willen we aandachtspunten en handvatten bieden aan enerzijds Provinciale Staten voor het waarborgen van hun kaderstellende rol bij de behandeling en vaststelling van documenten, en anderzijds aan Gedeputeerde Staten bij het opstellen van deze documenten.

Meer informatie vindt u in de te downloaden documenten.

Downloads

Startnotitie Kaders tellen
Downloaden
In this article