Onderzoek inzet oud-politici

Rekenkamer publiceert rapport onderzoek inzet oud-politici door provincie Limburg.

Print
Bestuurlijke behandeling

De Zuidelijke Rekenkamer heeft haar onderzoek naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg afgerond. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer zijn te vinden in het bestuurlijk rapport dat de rekenkamer heeft vastgesteld. De achterliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport van bevindingen. Ter inspiratie voor het blijvend voeren van het gesprek over integriteit binnen de provincie en daarbuiten heeft de rekenkamer een essay opgesteld over integriteit.

 

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
Essay
Downloaden
In this article