Zuidelijke Rekenkamer besluit tot onderzoek inzet oud-politici in provincie Limburg

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te gaan voeren naar de inzet van oud-politici in de provincie Limburg. Onderzoek door en berichtgeving in het NRC handelsblad en Dagblad de Limburger hebben aanleiding gegeven tot maatschappelijke en politieke vragen over dit onderwerp. Provinciale Staten van Limburg hebben dit vertaald naar een unaniem …

Print
Bestuurlijke behandeling

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te gaan voeren naar de inzet van oud-politici in de provincie Limburg. Onderzoek door en berichtgeving in het NRC handelsblad en Dagblad de Limburger hebben aanleiding gegeven tot maatschappelijke en politieke vragen over dit onderwerp. Provinciale Staten van Limburg hebben dit vertaald naar een unaniem verzoek aan de Zuidelijke Rekenkamer tot het doen van onderzoek.

Conform de taken van de Zuidelijke Rekenkamer, zal het onderzoek zich richten op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze van inzet van oud-politici in Limburg, met in achtneming van de daarbij horende gedragsregels. De rekenkamer acht het voor de integriteit en het aanzien van het provinciaal bestuur van het grootste belang om duidelijkheid te creëren over de gerezen vragen en zal het onderzoek daarom met voorrang uitvoeren.

 

Downloads

Persbericht
Downloaden
Startnotitie
Downloaden
Persbericht startnotitie
Downloaden
In this article