Handreiking Financiële Bindingen provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer beoogt met de handreiking Financiële Bindingen inzicht te geven in vormen van financiële binding, met handvatten voor de Provinciale Staten om de kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen.

Print
Bestuurlijke behandeling

De rol van provincies in de samenleving wordt steeds meer een regisserende in plaats van een uitvoerende. Provincies richten hun beleid in toenemende mate op het gezamenlijk participeren met partners in projecten en op het laten uitvoeren van publieke taken door markt gestuurde bedrijven. Provincies kunnen hierbij diverse (financiële) instrumenten inzetten, waaronder het verstrekken van garanties en leningen en het aangaan van deelnemingen. Met deze handreiking beoogt de Zuidelijke Rekenkamer Provinciale Staten inzicht te bieden in deze drie vormen van financiële binding, met handvatten om daarin de eigen kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.

Downloads

Handreiking Financiële Bindingen provincie Limburg
Downloaden
Achtergronddocument Financiële Bindingen provincie Limburg
Downloaden
Persbericht
downloaden
Startnotitie
downloaden
In this article