Print
Bestuurlijke behandeling

Het Nederlandse energiesysteem moet ingrijpend worden veranderd. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare energie, zoals wind en zon. Over deze energietransitie zijn Europese en landelijke afspraken gemaakt. Alle provincies zetten zich, samen met partners zoals woningbouwcorporaties, bedrijven, gemeenten en inwonerscollectieven in om te voldoen aan die afspraken.

In hun rapport doen de rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen.

Daarnaast heeft de Zuidelijke Rekenkamer de onderzoeksresultaten van de provincie Noord-Brabant bij elkaar gebracht in een rapport van bevindingen. Vervolgens hebben wij hierover aanbevelingen geformuleerd, die te lezen zijn in de aanbiedingsbrief.

Te downloaden zijn de aanbiedingsbrief van de Zuidelijke Rekenkamer, het eindrapport van de gemeenschappelijke provinciale rekenkamers en het bijbehorend persbericht. En daarnaast het rapport van bevindingen van de provincie Noord-Brabant.

 

 

 

Downloads

Aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Downloaden
Eindrapport Energie in transitie
Downloaden
Persbericht bij eindrapport energietransitie
downloaden
Rapport van bevindingen provincie Noord-Brabant
Startnotitie
downloaden

Gerelateerd