Energietransitie provincie Limburg

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het Nederlandse energiesysteem moet ingrijpend worden veranderd. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare energie, zoals wind en zon. Over deze energietransitie zijn Europese en landelijke afspraken gemaakt. Alle provincies zetten zich, samen met partners zoals woningbouwcorporaties, bedrijven, gemeenten en inwonerscollectieven in om te voldoen aan die afspraken.

In hun rapport doen de rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen.

Daarnaast heeft de Zuidelijke Rekenkamer de onderzoeksresultaten van de provincie Limburg bij elkaar gebracht in een rapport van bevindingen. Vervolgens hebben wij hierover aanbevelingen geformuleerd, die te lezen zijn in de aanbiedingsbrief.

Te downloaden zijn de aanbiedingsbrief van de Zuidelijke Rekenkamer, het eindrapport van de gemeenschappelijke provinciale rekenkamers en het bijbehorend persbericht. En daarnaast het rapport van bevindingen van de provincie Limburg.

 

 

 

Downloads

Aanbiedingsbrief Provinciale Staten van Limburg
Downloaden
Eindrapport Energie in transitie
Downloaden
Persbericht
downloaden
Rapport van bevindingen provincie Limburg
downloaden
startnotitie
downloaden
In this article