Onderzoek naar de Jaarstukken 2012

2013: In 2013 publiceerde de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoek naar de Jaarstukken 2012 van de provincie Noord-Brabant.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het onderzoek heeft betrekking op twee onderdelen van de Jaarstukken 2012.

  • Het eerste onderdeel is de Programmaverantwoording. Deze verantwoording bestaat in totaal uit 7 programma’s, waarbinnen 25 productgroepen zijn opgenomen. De rekenkamer heeft voor haar onderzoek een selectie gemaakt uit deze productgroepen.
  • Daarnaast heeft de rekenkamer de paragraaf Verbonden partijen geselecteerd voor nader onderzoek.

Downloads

Rapport bij de jaarstukken 2012
Downloaden
In this article