Verzoekonderzoek Onderbesteding Jaarstukken 2012

2013: Met dit verzoekonderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel om Provinciale Staten van Limburg te ondersteunen bij de behandeling van de Jaarstukken 2012 op het punt van onderbesteding.

Print
Bestuurlijke behandeling

De rekenkamer heeft, conform het verzoek, de omvang van de onderbesteding in meerjarig perspectief in beeld gebracht, voor de periode 2004 tot en met 2012.

Downloads

Rapport jaarstukken 2012
Downloaden
In this article