Inzicht in resultaten subsidieregelingen provincie Noord-Brabant

2013: De provincie Noord-Brabant heeft in de periode 2009 tot april 2013 veel inspanningen verricht om de organisatie en inrichting van het subsidieproces te verbeteren.

Print
Bestuurlijke behandeling

De gerealiseerde kosten, prestaties, doelbereik en doeltreffendheid van subsidieregelingen werden in deze periode slechts in beperkte mate in kaart gebracht en PS hebben mede als gevolg daarvan op het niveau van een subsidieregeling ook slechts beperkt inzicht gekregen in deze resultaten. Wel heeft de provincie in 2012 en 2013, met het oog op verbetering van dit inzicht in de toekomst, in de nieuwe organisatie en richtlijnen, voorwaarden hiervoor geschapen.

Downloads

Rapport
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article