Actieve informatieplicht

2013: Met de extra publicatie wil de rekenkamer inzicht geven in de invulling en werking van de actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning aan Provinciale Staten van Limburg.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het identificeert knelpunten en geeft een handreiking hoe daarmee om te gaan. De rekenkamer pleit ervoor dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten periodiek met elkaar spreken over de invulling van de actieve informatieplicht en de regelgeving hierover herijken.

Downloads

Publicatie actieve informatieplicht
Downloaden
Masterthesis bestuurskunde Dien Mueters
Downloaden
In this article