Vervolgonderzoek Beleidsevaluatie

2012: De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van de beleidsevaluatie. Op onderdelen is echter beslist verdere verbetering nodig. Dat blijkt uit een onderzoek dat is ingesteld in vervolg op eerdere onderzoeken uit 2006 en 2008 naar hetzelfde onderwerp.

Print
Bestuurlijke behandeling

Om kwalitatief goede informatie te genereren, dienen zowel de opzet als de feitelijke uitvoering en benutting van beleidsevaluaties aan bepaalde eisen te voldoen. In vergelijking met het onderzoek uit 2006, in randvoorwaardelijke sfeer, zijn enkele belangrijke stappen gezet. Zo is er inmiddels een onderzoeksbeleid vastgesteld en een onderzoeksorganisatie ingericht voor het programmeren en uitvoeren van een deel van haar onderzoeken. De provincie beschikt over een systeem van beleidsevaluaties dat ingezet kan worden om kwalitatief goede informatie te genereren over de realisatie van beleidsdoelstellingen. Dit systeem behoeft echter nog wel verbetering. Zo is de provinciale organisatie er nog niet in geslaagd om de programmering en uitvoering van onderzoeken meer centraal aan te sturen, om te zorgen voor een goede programmering en om de aandacht voor beleidsevaluatie te verbreden. Ook de kwaliteit van onderzoeksplannen en onderzoeken zelf heeft op onderdelen beslist verdere verbetering nodig.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article