Planning en Verantwoording 2011

Hier vindt u alle jaarstukken van 2011. Ook heeft de rekenkamer met het oog op het aantreden van nieuwe Staten en nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten een hulpmiddel opgesteld voor het ontwikkelen en beoordelen van (nieuw) beleid.

Print
Bestuurlijke behandeling

Te downloaden zijn

  • Onderzoeksprogramma 2011
  • Begroting 2011
  • Jaarverslag 2011, bevat Jaarrekening en Verslag van werkzaamheden
  • Aandachtspunten beleidsvoorbereiding

Downloads

Onderzoeksprogramma 2011
Downloaden
Begroting 2011
Downloaden
Jaarverslag 2011
Downloaden
Aandachtspunten beleidsvoorbereiding
Downloaden
Nota aandachtspunten beleidsvoorbereiding
Downloaden
In this article