Criteria onderzoeksvragen Controlecommissie Plus Limburg

2011: Provinciale Staten van Limburg hebben het Statenvoorstel Onderzoeks- en controlefunctie Provinciale Staten behandeld op 11 februari 2011.

Print
Bestuurlijke behandeling

Daarbij hebben Provinciale Staten een amendement aangenomen met de navolgende oproep: “een onafhankelijke kwartiermaker van de Zuidelijke Rekenkamer op te dragen om binnen een termijn van één maand een transparant, samenhangend en politiek neutraal kader van criteria op te stellen voor het vaststellen of een aangedragen onderzoeksvraag door de Controlecommissie Plus ontvankelijk kan worden verklaard”. De Zuidelijke Rekenkamer heeft het amendement van Provinciale Staten opgevat als een verzoek en gehonoreerd

Downloads

Criteria onderzoeksvragen
Downloaden
In this article