Print
Bestuurlijke behandeling

Er is gedetailleerd in kaart gebracht hoe het besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden. Enkele belangrijke constateringen zijn:

  • Gedeputeerde Staten hebben vooraf onvoldoende zorggedragen voor een heldere en werkbare procesarchitectuur. Als gevolg daarvan heeft de provincie op cruciale momenten haar toevlucht moeten nemen tot improvisaties;
  • Mede hierdoor verkeerden Gedeputeerde Staten gedurende het gehele proces in een te afhankelijke positie ten opzichte van externe adviseurs en Essent;De manier waarop is omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie heeft het besluitvormingsproces uiterst complex gemaakt en de mogelijkheden voor PS om hun controlerende rol waar te maken in belangrijke mate ingeperkt.
  • De provincie heeft steeds verondersteld dat de overname van Essent door RWE alleen maar zou doorgaan als 80% of meer van de aandelen zou zijn aangeboden. Op grond daarvan meende de provincie met 30,8% in een sleutelpositie te verkeren. Die veronderstelling was niet juist.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden

Gerelateerd