Besluitvormingsproces Essent provincie Noord-Brabant

2010: De rekenkamer heeft het onderzoek verricht op verzoek van Provinciale Staten. Hoofdvraag van het onderzoek was in hoeverre er met betrekking tot het Essent dossier sprake is geweest van een adequaat besluitvormingsproces.

Print
Bestuurlijke behandeling

Er is gedetailleerd in kaart gebracht hoe het besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden. Enkele belangrijke constateringen zijn:

  • Gedeputeerde Staten hebben vooraf onvoldoende zorggedragen voor een heldere en werkbare procesarchitectuur. Als gevolg daarvan heeft de provincie op cruciale momenten haar toevlucht moeten nemen tot improvisaties;
  • Mede hierdoor verkeerden Gedeputeerde Staten gedurende het gehele proces in een te afhankelijke positie ten opzichte van externe adviseurs en Essent;De manier waarop is omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie heeft het besluitvormingsproces uiterst complex gemaakt en de mogelijkheden voor PS om hun controlerende rol waar te maken in belangrijke mate ingeperkt.
  • De provincie heeft steeds verondersteld dat de overname van Essent door RWE alleen maar zou doorgaan als 80% of meer van de aandelen zou zijn aangeboden. Op grond daarvan meende de provincie met 30,8% in een sleutelpositie te verkeren. Die veronderstelling was niet juist.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article

Gerelateerd