Risicokaart Limburg

2009: In de periode januari - februari 2009 is een nadere oriëntatie verricht naar de ontwikkeling en het beheer van de risicokaart.

Print
Bestuurlijke behandeling

De oriëntatie heeft tot een tweetal bevindingen geleid.

  • De risico’s aan de andere kant van de landsgrens met mogelijke effecten op Nederlands grondgebied. In het geval van de provincie Limburg betreft het risico’s in zowel België als Duitsland.
  • Geconstateerd is dat het waarborgen van de actualiteit, de volledigheid en de kwaliteit van de door de bevoegde gezagen (voornamelijk gemeenten) aangeleverde gegevens door de provincie als een knelpunt wordt ervaren. Hoewel het toezien op de actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de gegevens wettelijk gezien geen taak van de provincies is, maar zij wel verantwoordelijk zijn voor de productie en het beheer van de risicokaart vindt de rekenkamer aandacht voor dit knelpunt wel van belang.

Meer informatie over de risicokaart vindt u in de onderzoeksbrief.

Downloads

Onderzoeksbrief Risicokaart
Downloaden
In this article