Onderbesteding Provincie Limburg

2009: In de periode 2004-2008 was er binnen de provincie Limburg sprake van structurele onderbesteding. Hoewel de oorzaken daarvan voor een deel buiten de provincie liggen, zijn er wel degelijk mogelijkheden om onderbesteding terug te dringen. Ook de kwaliteit van de informatievoorziening aan Provinciale Staten over onderbesteding moet beter. Die is niet toereikend voor de controlerende en (bij)sturende rol van Provinciale Staten. Dit zijn enkele conclusies die te lezen zijn in het rapport.

Print
Bestuurlijke behandeling

Met het onderzoek heeft de rekenkamer inzicht gegeven in de omvang van onderbesteding in meerjarig perspectief en de kwaliteit van de informatievoorziening over onderbesteding aan Provinciale Staten.

Het onderzoek richtte zich op drie hoofdvragen:
1. In hoeverre was er sprake van onderbesteding in de periode 2004   – 2008?
2. Op welke wijze kan en wordt onderbesteding (niet als gevolg van effiëncywinst) beperkt?
3. Is de kwaliteit van de informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend voor hun controlerende rol?

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article