Kwaliteit Natuurcompensatie

2009: De provincie Noord-Brabant zorgt niet goed voor het compenseren van beschermde natuur die wordt aangetast. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek naar de kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant.

Print
Bestuurlijke behandeling

Op basis van de veldbezoeken is vastgesteld dat in de onderzoeksperiode in een aantal gevallen sprake is van een afname van zowel de grootte als kwaliteit van bestaande natuur.

Doordat in veel van de onderzochte gevallen inzicht ontbreekt in het te voeren beheer, ontbreekt ook een goed zicht op de wijze waarop de gerealiseerde compensatiemaatregelen op korte en lange termijn worden gewaarborgd. Bovendien kan de provincie op deze wijze hier ook niet op controleren en indien nodig bijsturen.

 

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Deel 1 Bestuurlijk rapport
Downloaden
Deel 2 Rapport van bevindingen
Downloaden
Gebiedskaarten Noord-Brabant
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article