Besluitvorming Ontslagvergoedingen Provincie Limburg

2009: Binnen de provincie Limburg bestaan er, door het ontbreken van heldere richtlijnen en instructies, geen waarborgen voor een eenduidige en transparante toepassing van ontslagvergoedingen voor het provinciaal personeel.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de provincie zelf. De provincie wilde weten in hoeverre er binnen de organisatie sprake is van een consistent, eenduidig en transparant toegepast besluitvormingsproces rondom ontslagvergoedingen, dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunt u nalezen in het rapport.

Downloads

Startnotitie onderzoek
Downloaden
Rapport ontslagvergoedingen
Downloaden
Persbericht ontslagvergoedingen
Downloaden
In this article