Aandachtspunten Wijziging Programmabegroting 2008

2008: In oktober 2008 publiceerde de rekenkamer een rapport over de wijzigingen in de programmabegroting.

Print
Bestuurlijke behandeling

Doel van het onderzoek van de rekenkamer was om, aan de hand van een onderzoek naar de wijziging begroting 2008, verbetersuggesties te formuleren voor de provinciale begroting 2009 en verder.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article