Reserves en voorzieningen

2007: Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre er sprake is van een doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun budgetrecht en controlerende rol.

Print
Bestuurlijke behandeling

De rekenkamer concludeerde dat er in onvoldoende mate sprake is van een actueel, helder en toetsbaar integraal beleidskader rondom reserves en voorzieningen.

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article