Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant

2007: Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant op 19 oktober 2007 aan de Zuidelijke Rekenkamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar ontslagregelingen binnen de provinciale organisatie in de periode 1997 -2007.

Print
Bestuurlijke behandeling

Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie een aantal afvloeiingsregelingen trof die concluderend disproportioneel waren. Daarnaast is geconstateerd dat sinds 2003 het aantal regelingen is afgenomen.

Downloads

Loon naar werken - Rapport
Downloaden
Loon naar werken - samenvatting
Downloaden
In this article