Print
Bestuurlijke behandeling

In de tweede helft van 2018 heeft de Zuidelijke Rekenkamer een quickscan uitgevoerd naar de verkoop van een papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. in Meerssen. De bevindingen van de quickscan zijn op 24 januari 2019 gepubliceerd. Op grond van deze bevindingen en de eerste bespreking daarvan in de Controlecommissie van Provinciale Staten op 24 januari, heeft de rekenkamer besloten verdiepend onderzoek op te starten.

 

Downloads

Persbericht aankondiging vervolgonderzoek
Downloaden
Startnotitie
Downloaden