Rekenkamerbrief Greenport Venlo

Greenport Venlo is een van de Brightlands Campussen in Limburg die ondersteund wordt door de provincie.

Print
Bestuurlijke behandeling

Recent zijn problemen naar boven gekomen met het vastgoed van Greenport Venlo, die financiële tegenvallers met zich meebrengen. Begin 2021 publiceerde de rekenkamer een verkenning (“Kaders tellen”) waarin Greenport Venlo als casus is onderzocht. De lessen en aandachtspunten die de rekenkamer destijds heeft gegeven, zijn nu weer actueel. Om die reden heeft de rekenkamer een brief aan Provinciale Staten opgesteld, waarin handvatten worden gegeven voor de besprekingen en besluitvorming over Greenport Venlo die in het najaar van 2022 gaan plaatsvinden.

 

Downloads

Rekenkamerbrief
Downloaden
In this article