Illustratie van ondernemers kijken naar grafieken van de markt
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?

Grip op Investeringen

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer start voor de provincie Limburg een onderzoek naar recente investeringsbesluiten met betrekking tot Mijnwater, Maastricht Aachen Airport en Brightlands Campus Greenport Venlo.
Deze investeringen bedragen zo’n 190 miljoen euro voor de komende jaren.

Het doel van dit rekenkameronderzoek is om Provinciale Staten in staat te stellen om de komende jaren zo goed mogelijk grip te hebben op deze investeringen. Om dit te bereiken zal dit onderzoek zich richten op het risicomanagement (waaronder de governance), processen rondom besluitvorming en de informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Zie de bijgevoegde startnotitie voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek.

Mediakit downloads