In this article

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Print
Bestuurlijke behandeling

 

Het is mogelijk dat de rekenkamer, voor het voeren van haar werkprocessen op een zorgvuldige en veilige manier, uw persoonsgegevens verwerkt. Wij doen dit in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

Downloads

Privacyverklaring
te downloaden