Print
Bestuurlijke behandeling

Via een verkenning wil de Zuidelijke Rekenkamer het zoeklicht zetten op twee zaken, namelijk kaderstellende momenten en de gevolgen voor Provinciale Staten van veranderende provinciale rollen.

Met deze verkenning willen we aandachtspunten en handvatten bieden aan enerzijds Provinciale Staten voor het waarborgen van hun kaderstellende rol bij de behandeling en vaststelling van documenten, en anderzijds aan Gedeputeerde Staten bij het opstellen van deze documenten.

Meer informatie vindt u in de te downloaden documenten.

Downloads

Startnotitie Kaders tellen Noord-Brabant
Downloaden

Gerelateerd