Interbestuurlijk toezicht door de provincie Limburg

2017: De provincie Limburg heeft haar rol als toezichthouder op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen de afgelopen jaren op onderdelen te gering ingevuld. De informatievoorziening aan Provinciale Staten over de uitvoering van het toezicht is ook tekortgeschoten.

Print
Bestuurlijke behandeling

Gedeputeerde Staten van Limburg schrijven in een reactie zich te herkennen in de observaties van de rekenkamer, en zeggen toe om binnen een half jaar een aangepast plan voor interbestuurlijk toezicht aan Provinciale Staten aan te bieden.

Uit onderzoek blijkt dat het onduidelijk is waar de toezichtplannen van de provincie op zijn gebaseerd. Ook worden deze plannen door de provincie slechts beperkt uitgevoerd. Dit brengt zowel doelmatigheid- als doeltreffendheidsrisico’s met zich mee. Het optreden of escaleren van vermijdbare incidenten is hiervan een mogelijk gevolg.

 

Uitgebreide informatie, de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunt u lezen in de rapporten.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Deel 1 - Bestuurlijk rapport
Downloaden
Deel 2 - Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article