Grip op investeringen provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer start voor de provincie Limburg een onderzoek naar investeringsbesluiten.

Print
Bestuurlijke behandeling
Illustratie van ondernemers kijken naar grafieken van de markt

De Zuidelijke Rekenkamer start voor de provincie Limburg een onderzoek naar recente investeringsbesluiten met betrekking tot Mijnwater, Maastricht Aachen Airport en Brightlands Campus Greenport Venlo. Deze investeringen bedragen zo’n 190 miljoen euro voor de komende jaren.

Het doel van dit rekenkameronderzoek is om Provinciale Staten in staat te stellen om de komende jaren zo goed mogelijk grip te hebben op deze investeringen. Om dit te bereiken zal dit onderzoek zich richten op het risicomanagement (waaronder de governance), processen rondom besluitvorming en de informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Zie de bijgevoegde startnotitie voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
In this article