In this article

Directeur-secretaris wordt diensthoofd bij Tweede Kamer

Vanaf medio december zal Jeroen Kerseboom, sinds 2015 directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer, de recent opgerichte Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer gaan leiden.

Print
Bestuurlijke behandeling

In de afgelopen twee jaar bij de Zuidelijke Rekenkamer heeft Kerseboom onder andere aan een verdere doorontwikkeling van de Zuidelijke Rekenkamer meegewerkt; een doorlopende klus waar bestuur, bureau en de nieuw aan te stellen directeur-secretaris mee verder gaan.

Downloads