Duurzaam inkopen en aanbesteden provinice Limburg

2014: Met het Meerjarenprogramma Duurzame Bedrijfsvoering en het ondertekenen van de Verklaring Duurzaam Inkopen provincie Limburg in maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten het onderwerp destijds op de kaart gezet. Er werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd (tot en met 2015) en Gedeputeerde Staten zegden toe (jaarlijks) over de resultaten en de realisatie van de doelstellingen te zullen rapporteren. In tegenstelling tot het Rijk, waar nog wel activiteiten worden ondernomen om duurzaam inkopen verder te professionaliseren, vormt het onderwerp thans binnen de provincie nauwelijks nog een item.

Print
Bestuurlijke behandeling

In het verlengde van het bovenstaande blijkt, uit onderzoek, dat Gedeputeerde Staten hun toezegging te zullen rapporteren over de resultaten van duurzaam inkopen en realisatie van de geformuleerde ambitie niet zijn nagekomen. Zo heeft rapportage in het (milieu)jaarverslag, zoals aangekondigd in de Verklaring Duurzaam Inkopen provincie Limburg, niet plaatsgevonden. Er wordt geen inzicht geboden in de resultaten (doeltreffendheid en doelmatigheid) van het duurzame inkoopbeleid.

Downloads

Onderzoeksbrief
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
In this article