Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant

2014: De provincie Noord-Brabant dient een overkoepelende provinciale visie op informatiebeleid te formuleren. Door het ontbreken hiervan loopt de provincie bij de invoering van volledig digitaal werken het risico dat informatie onvoldoende duurzaam toegankelijk is. Dat is een belangrijke conclusie van het onderzoek.

Print
Bestuurlijke behandeling

Van april tot en met augustus 2014 is onderzocht of de provincie Noord-Brabant voldoende heeft gewaarborgd dat de informatie in het stadium van volledig digitaal werken, en tijdens het traject daar naartoe, geordend en toegankelijk is en voldoet aan de regels die de Archiefwetgeving aan de provincie als zorgdrager stelt.

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article