Rapport bij de jaarstukken 2007

2008: De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het voor Provinciale Staten niet mogelijk om ten volle hun controlerende taken uit te kunnen voeren.

Print
Bestuurlijke behandeling

Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de begroting 2007. Daaruit wordt vaak niet duidelijk wat de provincie precies wil bereiken, welke prestaties ze daarvoor wil leveren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Een gevolg hiervan is dat Provinciale Staten vooraf hun autoriserende functie en achteraf hun controlerende taak niet ten volle goed kunnen uitvoeren. Ook is er daardoor onvoldoende houvast om, indien nodig, op onderdelen te kunnen (bij)sturen.

Downloads

Rapport bij jaarstukken 2007
Downloaden
Persbericht
Downloaden
Startnotitie
Downloaden
In this article